Ohjelma

Awakened Woman -ohjelma™ on matka kaikissa naisissa ilmenevään feminiinisyyteen. Se on ympäristö, jossa nainen herää kokonaisvaltaisemmin itsessään olevaan naiseuteen, ja jossa tavoittaa henkistä potentiaalia ja syventää juuria naiseuden fyysiseen kokemukseen.

Ohjelma on myös turvallinen ympäristö avautua ja parantaa naiseuteen liittyviä haavoja. Jotkut harjoituksista saattavat herättää voimakkaita tuntemuksia, joiden kohtaaminen voi toisinaan olla myös epämiellyttävää. Tämä kaikki on luontainen osa prosessia ja tulemista naiseksi, joka olet.

Ohjelma perustuu kundaliinijoogan ja Yogi Bhajanin opetuksiin sekä ajankohtaisiin henkisiin oppeihin feminiinisyyden heräämisestä.

Ohjelma koostuu viidestä viikonlopun pituisesta jaksosta, jotka pitävät sisällään teoriaa, kundaliinijoogaa, shaktitanssia®, yinjoogaa, meditaatiota, mantrojen laulamista, rebirthing-harjoituksia, satsang-piirissä kysymyksiä ja vastauksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Ohjelman tavoitteena on tuoda tietoisuuteen naiseuden eri puolia yksilö- ja kollektiivisella tasolla. Läpi ohjelman käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

 • Oleminen ja sydämen tietoisuus
 • Feminiininen ja maskuliininen tietoisuus
 • Tunteminen, intuitio ja herkkyys
 • Universaaliin, sisäiseen feminiinisyyteen yhdistyminen
 • Luovuuden vapauttaminen
 • Rentoutumisen ja ponnistelun välisen tasapainon merkitys
 • Tunteiden vapautuminen ja paraneminen
 • Ehdollistunut ja ehdollistumaton tietoisuus
 • Tyhjyyden, kaipuun ja erillisyyden tuntemukset
 • Tietoisuuden leikki, pieni minä ja laaja minä
 • Yksilö henkisenä olentona, jolla on inhimillisiä kokemuksia
 • Mies-nainen-suhteet
 • Tietoisuuden maadoittaminen
 

OHJELMAN SISÄLTÖ

Viikonloppu 1:

Feminiininen ja maskuliininen tietoisuus – tasapaino sydänkeskuksessa

Viikonloppu 2:

Kehon kuuntelemisen ja rentoutumisen taide - Rajat, tarpeet ja rentoutuminen

Viikonloppu 3:

Alitajuisen varjon parantaminen – pimeydestä valoon

Viikonloppu 4:

Rakkauden haavojen parantaminen – jooginen näkökulma mies-nainen-suhteisiin

Viikonloppu 5:

Minusta meihin ja kaikkeuteen – kollektiiviseen ja universaaliin naiseuteen kasvaminen

"Woman has to understand her role. Her role is not to worship God; her role is to be the very self of God. Her oneness can affect and open every heart."

Yogi Bhajan

 

Ole meihin yhteydessä, jos haluat osallistua Awakened Woman Program™ -ohjelmaan tai jos toivot meidän järjestävän sellaisen omalla paikkakunnallasi.